معاون امور فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از صدور ۸ مجوز سرپرستی نشریات سراسری در استان از ابتدای سال ۹۹ تاکنون خبر داد.

 محمود رمضانی با بیان این خبر ، عنوان کرد: در این مدت، ۱۵ سرپرستی نشریات سراسری نیز نسبت به تمدید مجوز فعالیت خود اقدام کردند.

وی با اشاره به این که از ابتدای سال جاری تاکنون، ۴ مجوز نشریه داخلی نیز صادر شده است، ادامه داد: از این تعداد ۲ نشریه به صورت تخصص دانشگاهی فعالیت می کنند.

رمضانی با بیان این که هم اکنون ۴۰ سرپرستی نشریات سراسری در استان دارای مجوز هستند، اضافه کرد: ۱۲۶ نشریه داخلی نیز مجوز فعالیت دارند.