مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی از صدور چهار هزار و ۹۲۳  مجوز اشتغال در استان از طریق درگاه ملی مجوزها خبر داد.

مرتضی ذاکریان در کارگروه تخصصی اشتغال استان اظهارکرد: تسهیل صدور مجوزها با راه اندازی سامانه مجوزها ( https://mojavez.ir/) از دستاوردهای دولت سیزدهم است.

وی با تاکید بر اینکه بهره گیری از این سامانه در زمینه صدور مجوزها باید مورد توجه مدیران قرار گیرد، بیان کرد: متاسفانه هنوز به مطلوبیت در استفاده از این سامانه نرسیده ایم و هنوز برخی دستگاه ها اصرار بر روال گذشته و کاغذی انجام دادن صدور مجوز ها دارند.

وی با اذعان به اینکه شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات مدیرانی که در حوزه صدور مجوزها از قوانین و دستورالعمل ها پیروی نکنند راه اندازی شده است، عنوان کرد: تنها مرجع صدور مجوز سامانه درگاه ملی مجوزها به آدرس (https://mojavez.ir) است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه تا کنون در سطح کشور بیش از ۵۵۲ هزار مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده است، عنوان کرد: سهم خراسان جنوبی از این تعداد ۴ هزار و ۹۲۳ مجوز بوده است.

وی با اشاره به اینکه می‌توان استان خراسان جنوبی را به‌سرعت به استان بدون بیکار تبدیل کرد، گفت: این مهم را رئیس جمهور در سفر دوم به استان مطرح کردند که با یک تلاش جهادی و کاهش دو درصدی نرخ بیکاری می توانیم به آن دست پیدا کنیم.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور