مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی اظهار کرد: کاشی، صیفی جات، خرما، شمش چدن، کک متالوژی، زعفران روغن سوخت تقطیری، هیدرو کربن سبک، سیمان و گازوئیل عمده کالاهای تولیدی خراسان جنوبی است که در شش ماه گذشته به کشورهای دیگر صادر شده است.

محمد کوه گرد، امروز یکشنبه ۱۰ مهر به رسانه‌های گروهی گفت: در شش ماه گذشته، ۲۵۵ میلیون دلار کالا از خراسان جنوبی صادر شد.

وی افزود: ۴۸ میلیون دلار از این صادرات به وزن ۳۹۴ هزار تن مربوط به کالاهای تولیدی خراسان جنوبی و مابقی صادرات به وزن ۳۷۹ هزار تن و ارزش ۲۰۷ میلیون دلار مربوط به سایر استان‌ها بوده که از گمرکات بیرجند، ماهیرود و بازارچه‌های مرزی استان به کشورهای افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، عراق و قزاقستان صادر شده است.

کوهگرد ادامه داد: در این مدت همچنین ۴ میلیون و ۶۲۲ هزار دلار کالا از جمله برنج، پنبه حلاجی شده و دانه‌ی پنبه، فروسیلیکون تیتانیوم دار، سنگ تالک و رل کاغذ از کشورهای آلمان، پاکستان، ترکیه و افغانستان به خراسان جنوبی وارد شده است.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی یادآور شد: در ۶ ماه گذشته همچنین ۶۴ هزار و ۱۶۶ تن آرد، شکر، فوفل، گازوئیل ونخود از کشورهای روسیه، هند، اندونزی، جمهوری اذربایجان و ترکیه از گمرک ماهیرود به کشور افغانستان ترانزیت شده است که به لحاظ وزن ۴۲ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی اظهار کرد: کاشی، صیفی جات، خرما، شمش چدن، کک متالوژی، زعفران روغن سوخت تقطیری، هیدرو کربن سبک، سیمان و گازوئیل عمده کالاهای تولیدی خراسان جنوبی است که در شش ماه گذشته به کشورهای دیگر صادر شده است.

محمد کوه گرد، امروز یکشنبه ۱۰ مهر به رسانه‌های گروهی گفت: در شش ماه گذشته، ۲۵۵ میلیون دلار کالا از خراسان جنوبی صادر شد.

به گزارش ایسنا، وی افزود: ۴۸ میلیون دلار از این صادرات به وزن ۳۹۴ هزار تن مربوط به کالاهای تولیدی خراسان جنوبی و مابقی صادرات به وزن ۳۷۹ هزار تن و ارزش ۲۰۷ میلیون دلار مربوط به سایر استان‌ها بوده که از گمرکات بیرجند، ماهیرود و بازارچه‌های مرزی استان به کشورهای افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، عراق و قزاقستان صادر شده است.

کوهگرد ادامه داد: در این مدت همچنین ۴ میلیون و ۶۲۲ هزار دلار کالا از جمله برنج، پنبه حلاجی شده و دانه‌ی پنبه، فروسیلیکون تیتانیوم دار، سنگ تالک و رل کاغذ از کشورهای آلمان، پاکستان، ترکیه و افغانستان به خراسان جنوبی وارد شده است.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی یادآور شد: در ۶ ماه گذشته همچنین ۶۴ هزار و ۱۶۶ تن آرد، شکر، فوفل، گازوئیل ونخود از کشورهای روسیه، هند، اندونزی، جمهوری اذربایجان و ترکیه از گمرک ماهیرود به کشور افغانستان ترانزیت شده است که به لحاظ وزن ۴۲ درصد افزایش داشته است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور