شکوه ارادت کار زیبای مسجد الحسین(ع) جوادیه در بیرجند و نصب پرچم عزای سرور و سالار شهیدان(ع) در منطقه صمدی و وحدت بر سر در خانه ها