معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: در استان کارگاه یا بازارگاهی برای محصول زرشک نداریم.

جواد اشرفی، ، اظهار کرد: خراسان‌جنوبی از سال ۸۲ یک استان مستقل شده ولی وضعیت بازار زرشک آن تغییر نکرده و همچنان مصلای مشهد محل تجمیع بار است.

وی با اشاره به اینکه کارگاه یا بازار گاهی برای محصول زرشک در استان وجود ندارد که در این زمینه باید برنامه‌ریزی کرد، گفت: باید به این منظور در خراسان جنوبی شهرک یا مجموعه‌ای فراهم کنیم تا محل فروش، محل داد و ستد و فرآوری باشد و در این رابطه زمین‌هایی هم پیشنهاد شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به جشنواره ملی زرشک تاکید کرد: در بخش اول جشنواره جهاد کشاورزی از تغییر رفتارها و اتفاقات خوب در یک سال گذشته گزارش خواهد داد و علاوه بر این به طور حتم فعالان حوزه صنعت غذایی سعی می‌کنند جشنواره‌های غذایی مبتنی بر زرشک داشته باشند.

اشرفی ادامه داد: هر چه قدر این جشنواره در سطح ملی مطرح و نگاه‌های ملی به آن جذب شود راه صنعتی‌شدن بسیاری از فرایندهای سنتی هموار خواهد شد.

وی با بیان اینکه مدیریت بازار و بازار گردانی زرشک هم اکنون کمتر در اختیار بهره بردار است، گفت: نباید لفظی به عنوان خرید تضمینی زرشک را استفاده کنیم، خرید تضمینی به معنای یک کار حداقلی و به این معنا که نتوانستیم محصول را در سبد غذایی خانوار وارد کرده و صنایع تبدیلی و تکمیلی را فراهم کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی گفت: در کنار استانداردسازی و ورود شرکت‌های دانش‌بنیان برای ارائه محصولات با ارزش و با کیفیت، باید زنجیره و حلقه‌های ارزش این محصول از صنعت پایین دست تا بالا دست تکمیل شود تا زرشک به صورت خام به بازار عرضه نشود.

وی با اشاره به اینکه نگاه و توجهات دولت سیزدهم برای حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی و هم‌چنین زنجیره‌های راهبردی است تا دغدغه‌ای مبنی بر بازار فروش نداشته باشیم، یادآورشد: نه تنها در زرشک بلکه در زعفران هم این دغدغه وجود داشته و نتوانستیم صنایع تکمیلی و خوب برای آن تعریف کنیم.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور