🔹معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی از احداث شهرک های تخصصی انرژی خورشیدی در استان خبر داد.
علیرضا عباس زاده در جلسه بررسی تفاهم نامه احداث شهرک های تخصصی انرژی خورشیدی گفت: با همکاری سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره برداری از انرژی برق کشور و با سرمایه گذاری بخش خصوصی، شهرک های تخصصی انرژی خورشیدی در خراسان جنوبی احداث می شوند.
🔹وی با اشاره به اینکه در این جلسه مفاد تفاهم نامه مورد نظر برای انجام این کار بررسی شد، افزود: بر اساس تفاهم نامه همکاری مشترک در زمینه ایجاد شهرک های تخصصی انرژی خورشیدی ، مکان های مورد نظر برای این منظور شناسایی می شوند.
🔹معاون عمرانی استاندار تصریح کرد: بعد از اینکه مکان های شناسایی شده برای احداث شهرک های تخصصی انرژی در شورای برنامه ریزی استان مصوب و سرمایه گذار برای انجام این کار مشخص شود، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
🔹عباس زاده با بیان اینکه زیرساخت های لازم توسط دستگاه های اجرایی مربوط ایجاد خواهد شد، افزود: امضای تفاهم نامه همکاری مشترک در زمینه ایجاد شهرک های تخصصی انرژی خورشیدی با دعوت از معاون وزیر و رئیس سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره برداری از انرژی برق کشور برای سفر به خراسان جنوبی توسط وی و استاندار انجام خواهد شد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور