بازدید استاندار خراسان جنوبی از زیرساخت های شهری و پارک شهر طبس مسینا
🔹استاندار خراسان جنوبی با حضور در طبس مسینا، از روند اجرای پروژه های عمرانی شهری و احداث پارک این شهر بازدید کرد.
🔹به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ معتمدیان در جریان حضور سرزده در شهر طبس مسینا از توابع شهرستان درمیان، به رصد میدانی شرایط موجود پرداخت.
🔹وی با حضور در محل احداث پارک این شهر و بررسی وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه، بر شتاب بخشی به عملیات عمرانی پروژه های شهری تأکید نمود.