.🔻بیکی گفت: یک‌ هزار و ۵۹۵ نفر تعهد اشتغال شهرستان نهبندان در سال جاری است که تاکنون برای ۵۱۶ نفر شغل ایجاد شده است.

در جلسه “گروه کاری اشتغال” شهرستان نهبندان، اظهار کرد: با نظارتی که همه دستگاه های اجرایی در موضوع پرداخت تسهیلات اشتغال زایی روستایی و عشایری داشته اند، شهرستان نهبندان در حوزه نظارت بر اینگونه طرح ها، رتبه نخست را در استان کسب کرده است.

🔹 فرماندار نهبندان با بیان اینکه طرح های اشتغال زایی نهبندان در اجرا کمترین انحراف را داشته است، افزود: تمامی دستگاه های اجرایی باید از پرداخت تسهیلات موازی خودداری کنند، تا شغل های بیشتری در شهرستان ایجاد شود.

🔸بیکی رصد و استعلام تسهیلات پرداختی به متقاضیان را مهم عنوان کرد و گفت: مدیران پرداخت کننده تسهیلات اشتغالزا، باید با هماهنگی دبیرخانه گروه کاری اقدامات لازم را صورت داده تا بدون معطلی تسهیلات پرداختی، منجر به اشتغال جدید و در محل مناسبی هزینه شود.

 

🔹 وی با تأکید بر اینکه خروجی همه طرح ها، باید به اشتغال پایدار منجر شود، تصریح کرد: یکی از ظرفیت های شهرستان دام بوده که نباید منجر به انحراف شود، همچنین تسهیلات پرداختی در حوزه دام باید منجر به افزایش سرانه دام شهرستان شده تا به تولید ناخالص داخلی کمک شود.

🔸فرماندار نهبندان درصد ثبت تحقق اشتغال در سامانه رصد را در شهرستان نهبندان پایین عنوان کرد و افزود: این درصد پایین به معنی عدم ایجاد اشتغال نیست، بلکه به معنی عدم ثبت شغل در سامانه است، لذا تمامی دستگاه های اجرایی یک هفته وقت دارند شغل های ایجاد شده را در سامانه ثبت و اظهار نمایند.

🔹 بیکی عنوان کرد: یک‌ هزار و ۵۹۵ نفر تعهد اشتغال شهرستان بوده که تاکنون شغل ۵۱۶ نفر در سامانه ثبت شده است.

🔸وی با اشاره به تسهیلات پرداختی کرونا در شهرستان، بیان کرد: تاکنون برای ۴۱۸ نفر به مبلغ سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان پرونده تشکیل شده اما تعداد ۳۴۸ نفر با رقم دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان موفق به دریافت تسهیلات کرونایی شده اند.

🔹 فرماندار نهبندان افزود: پرونده مابقی افراد متقاضی تسهیلات کرونایی باید ظرف یک هفته آینده مشخص شود تا تسهیلات پرداخت شود.

🔸 بیکی با بیان اینکه مدیران دستگاه های اجرایی باید از انحراف هرگونه طرح اشتغالزا خودداری کنند، گفت: منابع پرداختی باید تبدیل به اشتغال شود، لذا این مهم باید مأموریت جدی تمامی دستگاه ها باشد.

🔹 وی یادآور شد: طبق آمار سرشماری سال ۱۳۹۵ آمار بیکاری شهرستان ۲ هزار و ۲۰۰ نفر معادل ۱۶ درصد است اما هم اکنون درصد بیکاری شهرستان به زیر ۱۰ درصد رسیده است.