رئیس سازمان بازرسی خراسان جنوبی گفت: شهرداری بیرجند مکلف شد تا به عنوان یکی از مصرف کنندگان عمده پساب فاضلاب نسبت به انجام طرح مطالعاتی اقدام کند.

رحیمی گفت: با توجه به سیاست سازمان بازرسی کل کشور برای ورود در موضوعات زیرساختی اجرایی و عمومی، موضوع مدیریت استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب بیرجند در دستور کار این بازرسی کل قرار گرفت.

او افزود: بر این اساس بازرسی کل استان در سال ۱۳۹۹ با انجام برنامه نظارت و بازرسی موضوع، نسبت به شناسایی مصرف کنندگان پساب به منظور ساماندهی دفع نامطلوب و رهاسازی آن اقدام و با اولویت ویژه نسبت به انجام آن اقدام کرد.

رئیس سازمان بازرسی خراسان جنوبی اظهار کرد: در راستای پیشنهاد این بازرسی کل، شهرداری بیرجند مکلف شد تا به عنوان یکی از مصرف کنندگان عمده این پساب نسبت به انجام طرح مطالعاتی، عقد تفاهم نامه و اجرای عملیات احداث خط انتقال اقدام کند.

او ادامه داد: با انجام طرح مطالعاتی اولیه این طرح توسط شهرداری بیرجند، در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۱ تفاهم نامه تخصیص سالانه ۲،۰۰۰،۰۰۰ متر مکعب از پساب تصفیه خانه فاضلاب بیرجند بین مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان و شهرداری بیرجند امضا شد.

رحیمی هم با اشاره به اینکه بازرسی کل استان بر روند اجرای این پروژه نظارت خواهد کرد از اهتمام شرکت آب منطقه‌ای و شهرداری بیرجند در انجام این تفاهم نامه تشکر و اظهار امیدواری کرد با توجه ویژه نسبت به این موضوع، اجرای این پروژه در زمان مناسبت و به شکل مقتضی انجام شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان هم با استقبال از اقدام شهرداری بیرجند آن را برای بهبود وضعیت عمومی، بهداشتی و حفظ منابع آبی بسیار مفید و مؤثر دانست و شهردار بیرجند هم انجام این پروژه را از اولیت‌های کاری شهرداری بیرجند و آن را جزو بزرگترین پروژه‌های استان اعلام کرد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور