معاون عمرانی استانداری خراسان جنوبی گفت: با توجه به اینکه زیرساخت توسعه‌ای استان ضعیف است، شهرداری‌های استان به نگاه ویژه وزارت کشور نیاز دارند.

شهرداران استان خراسان جنوبی امروز دور یکدیگر جمع شدند و از آخرین روند‌های کاری به همراه گره‌ها و مشکلات حوزه خود در حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گفتگو کردند.

معاون عمرانی استانداری خراسان جنوبی نیز در این جلسه با بیان اینکه خراسان جنوبی استان پهناوری است گفت: انتظار داریم توجه بیشتری به این استان شود.

عباس‌زاده افزود: سطح برخورداری شهرداری‌های استان به نسبت سایر استان‌ها برای ارائه خدمات به مردم ضعیف‌تر است.

او ادامه داد: پهناوری استان باعث شده که نتوانیم از امکانات شهر‌های مجاور کمک بگیریم و شهرداری درح از ضعیف‌ترین شهرداری‌های استان است که نزدیک‌ترین شهرداری به مرز ماهیرود بشمار می‌رود.

معاون عمرانی استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه زیرساخت توسعه‌ای استان ضعیف است، اظهار کرد: شهرداری‌های استان به نگاه ویژه وزارت کشور نیاز دارند.

تأمین ۱۹ درصد درآمد شهرداری‌ها از کمک‌های دولتی

مدیرکل امور شهری و شورا‌های استانداری خراسان جنوبی در این جلسه با بیان اینکه سال گذشته ۱۹ درصد درآمد شهرداری‌های استان از محل کمک‌های دولتی تامین شده، گفت: کل بودجه شهرداری‌های استان ۸۳۹ میلیارد تومان بوده است.

او با بیان اینکه اعتبارات ماده ۴۲ علی‌رغم وعده داده شده محقق نشده است، افزود: به همین دلیل برخی از برنامه‌های شهرداری‌ها متوقف شده است.

مدیرکل امور روستایی و شورا‌های استانداری خراسان جنوبی گفت: ۴۰ درصد جمعیت استان در روستا‌ها سکونت دارند.

هاشمی خواستار توانمندسازی دهیاران با تجهیز ماشین‌آلات شد و افزود: جمعیت شاخص تخصیص اعتبارات است که این موضوع باید اصلاح شود.

شهردار سربیشه نیز خواستار تخصیص ماشین آتش‌نشانی پیشرفته به این شهرداری شد و گفت: ماشین آتش‌نشانی فعلی ۲ تا ۳ هزار لیتری است که با توجه به حجم تردد ماشین‌آلات سنگین پاسخگو نیست.

شهردار اسدیه نیز بیان کرد: توقع مردم از آقای رئیسی بیشتر از سایر استان‌ها است، چون ۳ بار به ایشان رای دادند.

صادقی خواستار تخصیص رقم ریالی به شهرداری‌های استان شد.

شهردار بیرجند نیز گفت: ۷۱ درصد جمعیت ایران در شهر‌ها سکوت دارند و این در حالی است که تخصیص عمرانی دولت ۸ درصد بوده است و جمعیت اصلی شهر‌ها را شهرداری‌ها مدیریت می‌کنند.

تهیه طرح ساماندهی ورودی شهرها، تسهیل واگذاری زمین به شهر داری ها برای انجام پروژه‌های عمرانی، اعطای تسهیلات کلان به شهرداری‌ها برای اجرای پروژه‌های عمرانی، پرداخت یارانه حمل و نقل به شهرداری‌ها، عدم پرداخت سهم ۱۰ درصد الحاقات اراضی ملی در شهر‌های استان، عدم پرداخت سهم ۱۰ درصد الحاقات اراضی ملی در شهر‌های استان از دیگر درخواست‌های شهرداران بود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور