🔸بر اساس آمار منتشر شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، تنها در ۲۴ ساعت گذشته مجموع موارد مثبت کرونا براساس تست های سریع (RT) و مولکولی ۴۸۳ مورد بوده است.