در شبانه روز گذشته ۱۵ مورد مثبت کرونا دراستان شناسایی و مورد جدیدی از فوت نیز ثبت نشد.

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در استان گفت: روز گذشتهشناسایی 15 بیمار کرونایی در خراسان جنوبی ۶۴ آزمایش تشخیص مولکولی و سریع کرونا در استان انجام شد که در مجموع ۱۵ بیمار جدید شناسایی شد.

شریف زاده افزود: از این تعداد ۸ مورد از بیرجند و ۴ مورد از فردوس ، یک مورد سرایان و دو مورد از قاین شناسایی شد.

به گفته دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در استان در حال حاضر ۱۵ بیمار با علائم حاد تنفسی در بیمارستان‌های خراسان جنوبی بستری هستند که ۴ نفر کرونا مثبتند.

شریف زاده گفت: ۲ مورد بیمار کرونا مثبت در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند و بیمار با حال عمومی نامساعد نداریم.
وی با بیان اینکه مورد جدید از فوت ناشی از بیماری کرونا در استان ثبت نشده، افزود:تعداد جان باختگان کرونا در خراسان جنوبی همان هزار و ۴۷۹ نفر است.

همچنین در ادامه عملیات واکسیناسیون کرونا در استان تا روز گذشته ۵۸۹ هزار و ۶۴۸ نفر واکسن نوبت اول، ۵۳۴ هزار و ۶۳۲ نفر واکسن نوبت دوم ۲۲۷ هزار و ۷۹۶ نفر واکسن نوبت سوم و ۱۵ هزار و ۳۲۸ نفر نوبت چهارم واکسن را دریافت کردند.

در۲۴ ساعت گذشته  ۱۰۹ دز جدید واکسن کرونادر استان نیز تزریق شد.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس بهداشت و ا حسن پور