۸ بیمار جدید کرونایی در شبانه روز گذشته در خراسان جنوبی شناسایی شدند.

شناسایی ۸ بیمار جدید کرونایی در خراسان جنوبی دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در استان گفت: روز گذشته ۹۳ آزمایش تشخیص مولکولی و سریع کرونا در استان انجام شد که در مجموع ۸ بیمار جدید شناسایی شد.

شریف زاده افزود: این تعداد ۱ مورد از طبس و ۷ مورد از قائنات شناسایی شد.

به گفته دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در استان در حال حاضر ۲۱ بیمار با علائم حاد تنفسی در بیمارستان‌های خراسان جنوبی بستری هستند که ۸ نفر کرونا مثبتند.

شریف زاده گفت: ۱ مورد بیمار کرونا مثبت در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است و مورد بدحال گزارش نشده است.
تعداد جان باختگان کرونا در خراسان جنوبی همان هزار و ۴۷۹ نفر است.

همچنین در ادامه عملیات واکسیناسیون کرونا در استان تا روز گذشته ۵۸۹ هزار و ۹۸۴ نفر واکسن نوبت اول، ۵۳۴ هزار و ۸۸۳ نفر واکسن نوبت دوم ۲۲۸ هزار و ۱۶۵ نفر واکسن نوبت سوم و ۱۵ هزار و ۶۱۵ نفر نوبت چهارم و ۴۶ نفر دز پنجم واکسن را دریافت کردند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور