#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند: از ۵۱ آزمایش جدید، در ۲۴ ساعت گذشته، ۵ مورد مثبت بود که ۴ مورد مربوط به بیرجند و یک مورد مربوط به طبس است.

🔸دکتر مهدی زاده افزود: در ۲۴ گذشته خوشبختانه فوتی نداشته ایم .

🔸تعداد کل آزمایشات کرونا در خراسان جنوبی تا امروز: ۲۳۳۱ آزمایش
🔸 تعداد نتایج منفی: ۱۷۳۶
🔸نتایج مثبت: ۴۹۵
🔸هم اکنون ۲۵ نفر نیز بستری اند که حال ۳ نفر وخیم است.
🔸تعداد ترخیصی ها و افرادی که سرپایی به درمان آنها رسیدگی شده است: ۴۲۸
🔸تعداد فوت: ۴۲