در شبانه روز گذشته ۲ بیمار کرونا مثبت در استان شناسایی شده و مورد جدیدی از فوت نیز گزارش نشده است.

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در خراسان جنوبی  گفت: در شبانه روز گذشتهشناسایی ۲ بیمار کرونایی در خراسان جنوبی از ۵۱ آزمایش مولکولی و سریع انجام شده ۲ مورد مثبت کرونا شناسایی شده که ۱ مورد مربوط به شهرستان بیرجند و ۱ مورد مربوط به شهرستان خوسف است.
به گفته شریف زاده درحال حاضر ۲۹ بیمار با علائم حاد تنفسی در بیمارستان‌های استان بستری اند که ۷ بیمار آن کرونا مثبتند.
وی گفت: بیمار بدحال نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بستری نیست و در این مدت مورد جدید فوت نیز گزارش نشده و مجموع موارد فوت همچنان در عدد ۱۴۷۹ نفر ثابت مانده است.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور