سرپرست نظارت و اعتباربخشی امور درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  از شناسایی و پلمپ یک واحد طب سنتی غیرمجاز در شهرستان سرایان خبر داد.

دکتر جمشید مشایخی جم در این خصوص گفت: در راستای بازدیدهای مستمر و میدانی واحد مدیریت نظارت بر درمان دانشگاه، یک واحد طب سنتی غیرمجاز با ارایه خدمات از قبیل : حجامت , گچ گیری ، ختنه ، فصد و …. در شهر سرایان توسط کارشناسان نظارت بر درمان و پلیس اماکن عمومی شناسایی، پلمپ و پرونده به مراجع ذی صلاح ارجاع گردید.

وی افزود: فرد فاقد صلاحیت و بدون هیچگونه مجوزی از دانشگاه علوم پزشکی اقدام به انجام ارائه خدمات طب سنتی نموده بود که با پیگیریهای انجام شده، این واحد غیر مجاز پلمپ شد.

 دکتر مشایخی جم تاکید کرد: همشهریان گرامی جهت انجام خدمات طب سنتی در موسسات و مراکز پزشکی داری مجوز از دانشگاه علوم پزشکی اقدام به دریافت خدمات نمایند و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مراکز غیر مجاز، موضوع را از طریق سامانه مرکز ملی پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت ۱۹۰ بصورت شبانه روزی و یا با شماره های ۳۲۳۸۱۳۱۱– ۳۲۳۸۱۳۳۹  -۰۵۶ گزارش دهند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور