🔸رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی از شناسایی و دستگیری عامل تبلیغ کننده سایت‌های قمار و شرط‌‌بندی آنلاین در این استان خبر داد.
🔸متهم در بازجویی‌های انجام شده در ابتدا منکر ارتکاب جرم انتسابی شد ولی در مواجه شدن با مدارک، مستندات و ادله دیجیتال جمع‌آوری گردیده به جرم خود اعتراف کرد و انگیزه خود را کسب درآمد و منفعت مالی اعلام نمود، در نهایت پس از تکمیل تحقیقات متهم جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی داده شد.