#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸دکتر دهقانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به افزایش زیرساخت های آزمایشگاهی در استان گفت: از این پس از افراد مشکوک سرپایی بویژه کسانی که با افراد مثبت تماس داشته اند نیز نمونه گیری انجام می شود، لذا تعداد نمونه ها و در نتیجه تعداد مثبت ها افزایش خواهد داشت.