🔹مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، یکی از آرزوهای دیرینه تصمیم‌گیران صنعت گاز ایران را برقراری ارتباط بین شبکه‌های گاز شرق، شمال‌شرق و جنوب کشور، موسوم‌ به «تکمیل رینگ شرقی کشور» خواند و اعلام کرد که با رسیدن پیشرفت «پروژه خط لوله گاز دوراهی دشتک- نهبندان» به ۷۲درصد به‌زودی این رویا، رنگ واقعیت به‌خود می‌گیرد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور