#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

🔹سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: شعار تحول گرایی دولت، دستور کار ویژه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری است.
عباس زاده با بیان این مطلب در نخستین نشست آشنایی با مدیران کل حوزه معاونت عمرانی استانداری خاطرنشان کرد: با عنایت به تأکید شخص استاندار مبنی بر برنامه ریزی برای تحقق شعار تحول گرایی دولت، این موضوع به طور ویژه در دستور کار این معاونت قرار دارد.
🔹وی متذکر شد: ما می بایست در تمام حوزه های تابعه این معاونت ، موارد مختلف در راستای رسیدن به این تحول را احصا نموده، برای تحقق شان برنامه ریزی نماییم.
🔹سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار، ضمن تشکر از اقدامات انجام شده در این مجموعه اظهار داشت: مهم این است که رفع بخشی از محرومیت های استان به حوزه کاری ما مرتبط می شود و در همین راستا باید اقدامات قابل توجهی انجام دهیم.

🔹عباس زاده تصریح نمود: این مسئولیت نیازمند انسجام حوزه های مختلف معاونت، هم افزایی دستگاه ها، تقویت شهرداری ها و دهیاری ها، برنامه ریزی برای اجرای دقیق و بموقع پروژه های عمرانی و .. می باشد.
🔹وی افزود: با تعامل و همبستگی مجموعه می توانیم مأموریت های حاکمیتی وزارت کشور را به نحو احسن انجام دهیم.
🔹شایان ذکر است: این جلسه با حضور دهقان مشاور عالی و دستیار ویژه استاندار، محبی سرپرست معاونت توسعه و منابع استانداری ، مدیران کل و معاونین واحدهای تابعه معاونت هماهنگی امور عمرانی برگزار شد.