معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از برگزاری دوره تربیت مربی امداد و کمک های اولیه رشته های غیرمرتبط در این جمعیت خبر داد.
مسلم حسینی معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر خراسان‌جنوبی گفت: دوره ی تربیت مربی امداد وکمک های اولیه باهدف تربیت مربیان امداد وکمک های اولیه در حال برگزاری است.
وی با اشاره به اینکه در دوره های امداد وکمک های اولیه و مباحث امدادی تدریس خواهند کرد، بیان کرد: این دوره از از۲۲ الی ۲۷ تیرماه بمدت یک هفته وباحضور ۳۰نفر از داوطلبین واجد شرایط جمعیت هلال احمر درحال برگزاری است.
معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با بیان اینکه هم اکنون ۱۰۶مربی امداد و کمک های اولیه در استان فعال هستند، گفت: دوره های آموزشی امداد وکمک های اولیه ازاصلی ترین واساسی ترین دوره های آموزشی درجمعیت هلال احمر می باشد که باید توسط مربیان ومدرسان دارای مدارک مربیگری مربوط تدریس و آموزش داده شود.
حسینی اظهار کرد: درپایان دوره از فراگیران آزمون روش تدریس گرفته می شود وهمچنین در صورت قبولی در دو آزمون کتبی وعملی ، مدارک مربیگری امداد وکمک های اولیه دریافت خواهند کرد.
وی یادآور شد: شرکت کنندگان در دوره آموزشی، از کلیه شهرستان های استان هستند که در نهایت امکان برگزاری دوره های آموزشی امداد را در اکثر نقاط استان فراهم خواهد شد.