آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای

شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد بهره برداری و استفاده موقت از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر بیرجند به میزان ۱.۵۰۰.۰۰۰ متر مکعب در سال برای مصارف کشاورزی،صنعتی و سایر مصارف برای مدت ۲ سال از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

ازکلیه متقاضیان  واجد شرایط، دعوت می­شود برای دریافت اسناد و شرکت در مزایده  از تاریخ ۲۷/۰۱/۱۴۰۳ لغایت ساعت ۱۴ مورخ  ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ به سامانه تدارکات الکترونیک دولت http://setadiran.ir  مراجعه نمایید. و جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت به آدرس www.abfa-khj.ir  و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir  مراجعه و یا با شماره تلفن های ۳۲۲۱۴۷۳۵۰۵۶ ۸ الی۰۵۶۳۲۲۱۴۷۵۲ تماس حاصل فرمایند.  

 دفتر حقوقی و  قرارداد ها شرکت آب  فاضلاب استان خراسان جنوبی    

شناسه آگهی: ۱۶۹۶۶۹۵
شناسه انتشار: ۸۵۵۳
شماره م / الف: 

ازمان: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
شماره نامه: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
تاریخ نامه: ۱۴۰۳/۰۱/۲۶