شب گذشته واژگونی خودرو ۴۰۵ در سه کیلومتری شهر آرین شهر سبب انفجار شد و چهار سرنشین آن فوت کردند

سرنشینان این ماشین دو زن و مردم بودند

علت حادثه در دست بررسی هست