🔰مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی: شبکه پروازی فرودگاه شهید کاوه بیرجند بعد از شکست کرونا توسعه می‌یابد.
🔸طهماسبی از افزایش پروازها به کیش و استانهای همجواری همچون کرمان و زاهدان خبر داد.

🔸وی به طرح توسعه و بهسازی ترمینال مسافربری جدید فرودگاه شهید کاوه بیرجند  هم اشاره کرد و گفت:با راه اندازی این طرح فضای ترمینالی این فرودگاه صددرصد افزایش می‌یابد.

🔸طهماسبی افزود:طرح توسعه و بهسازی ترمینال مسافربری جدید فرودگاه شهید کاوه بیرجند  ۴۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امسال به بهر برداری خواهد رسید.