🔹مسئول سازمان بسیج سازندگی گفت: شبکه جهادگران فعال رسانه‌ای و هنرمند در کشور ایجاد می‌شود
سردار محمد زهرایی در همایش سالانه شکوه هجرت و اختتامیه جشنواره جهادگران اظهار کرد: یکی از وظایف جهادگران این است که به عنوان حلقه میانی و واسط، افرادی که قلب‌های آنان در تسخیر خداست را جذب کرده و پای کار بیاورند.
🔹مسئول سازمان بسیج سازندگی از شهیدان علی وردی و عجمیان به عنوان الگوهای جوانان انقلابی یاد کرد تا جان در بدن داشتند، جلوی جریان باطل ایستادند، افزود: دشمن از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون حوادث بزرگی از جمله ترور، جنگ تحمیلی نظامی تمام عیار، جنگ تمام عیار فرهنگی، جنگ اقتصادی، جنگ ترکیبی و شناختی بر علیه انقلاب اسلامی به ویژه نوجوانان و جوانان به راه‌ انداخت که هدف غایی آن، ساقط کردن انقلاب اسلامی بود تا هم جمهوریت و هم اسلامیت را بگیرند.
🔹وی ادامه داد: دشمنان در همه این برنامه‌ها علیرغم اینکه تجهیزات، علم، فناوری، جغرافیای فیزیکی و نیروی انسانی بیشتری دارند اما به اذعان خودشان هیچ موفقیتی در استحاله انقلاب و حذف انقلاب نداشتند.
🔹سردار زهرایی با بیان اینکه دشمنان به لحاظ جریان رسانه‌ای مستمر، نیروی انسانی و پایگاه نظامی با انقلاب اسلامی فاصله معناداری دارند اما باز هم بر ما پیروز نشدند، تصریح کرد: مردم ایران به پشتوانه اعتقادات غنی دینی رو به روی دشمن ایستاده‌اند که نمونه این قدرت اعتقادی در اربعین نشان داده می‌شود.
🔹مسئول سازمان بسیج سازندگی افزود: دلیل شکست دشمنان این است که با ملتی مواجهند که قلبشان در تسخیر خداست و با افرادی مواجهند که عزت و غیرت، عفت، شهامت و در نهایت شهادت را هدف خود می‌دانند لذا نمی‌توانند حریف این معادله شوند و شکست می‌خورند.
🔹وی در ادامه با اشاره به اینکه دشمن تلاش دارد از شخصیت‌های خود فیلم بسازد و ذهن و روان مردم ایران را تحت تأثیر قرار دهند اما مکتب عاشورا آنها را شکست می‌دهد، تأکید کرد: اگر قرار است جبهه‌سازی جهادی انجام شود باید افرادی از جنس رزمندگان در دوران دفاع مقدس داشته باشیم.
🔹سردار زهرایی با بیان اینکه یک بُعد کمبود در جریان جهادی که مورد مطالبه مقام معظم رهبری بوده، ایجاد شبکه جهاد گران فعال رسانه‌ای و هنرمند در سراسر کشور است، تصریح کرد: این شبکه باید تشکیل و در حوزه‌های تخصصی به هم وصل شود تا تولیدات هنرمندانه‌ای را شاهد باشیم که با انعکاس آن، فضای جامعه را از خبرهای امیدبخش و حقیقت‌های انقلاب اسلامی پر کنیم لذا هر گروه جهادی باید یک رابط رسانه‌ای داشته باشد.
🔹مسئول سازمان بسیج سازندگی تأکید کرد: شبکه‌سازی یک ضرورت برای کار جهادی است لذا امیدواریم شبکه‌سازی انجام شود تا جهادگران در بزنگاه‌ها به وظیفه خود عمل کنند.
🔹وی در پایان با اشاره به جشنواره ملی جهادگران گفت: این جشنواره بین ۲۰ قشر تخصصی سازمان بسیج و در ۳۲ استان برگزار می‌شود که بعد از برگزاری در سطح استان‌ها، اختتامیه جشنواره ملی برگزار و از برگزیدگان تجلیل خواهد شد.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور