سرپرست فرمانداری شهرستان خوسف در دیدار با هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به وسعت و پراکندگی این شهرستان گفت: این موضوع هزینه ارائه خدمات را به شدت افزایش می‌دهد .

آخوندی با بیان اینکه شاخص جمعیتی ملاک مناسبی برای توزیع اعتبار نیست افزود: لازم است تغییراتی در شاخص‌های توزیع اعتبارات داشته باشیم تا مناطق محروم که عمدتا دارای پراکندگی جمعیت هستند از امکانات دولتی در حد مطلوب بهره مند شوند.

آخوندی اظهار داشت: مردم به دلیل نزدیکی به بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی، امکانات شهرستان را با مرکز شهرستان مقایسه می‌کنند و این کمبود امکانات و زیرساخت‌ها مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده است و زمینه حاشیه نشینی مرکز استان را فراهم خواهد کرد.

سرپرست فرمانداری خوسف اظهار داشت: با توجه به شیوع کرونا بسیاری از پرسنل در مراکز بهداشتی در مضیقه‌های زیادی هستند که باید قدردان فداکاری‌های آنها باشیم.

وی اظهار داشت:با کمبود امکانات و پرسنل شرایط مرکز بهداشت شهر خوسف سخت است و مجموعه مدیریتی شهرستان جهت رفع مشکلات زیرساختی در کنار دانشگاه علوم پزشکی استان فداکارانه حضور خواهد داشت.

سرپرست فرمانداری خوسف ادامه داد: سلامت به عنوان یکی از دغدغه‌های اساسی مردم واولویت‌های دولت است و با اجرای طرح تحول سلامت اقدامات بسیار خوبی صورت پذیرفته اما نیازمند تکمیل هرچه سریعتر زیرساخته در سطح شهرستان تازه تاسیس خوسف است.

آخوندی اظهار داشت: با وجودکمبود اعتبارات در شهرستان باید نگاه ویژه‌ای هم در بعد تجهیزات و امکانات و هم نیروی انسانی از سوی مرکز استان به شهرستان خوسف معطوف شود.

وی گفت: روزانه حدود دو هزار خودروی سنگین از محورهای ترانزیتی شهرستان عبور می‌کنند و حوزه بهداشت در شهرستان حداقل به چهار هزار نفر که روزانه از این شهرستان توقف و عبور می‌کنند بایستی هم خدمات ارائه شود.

بازدید از بیمارستان، ستاد و مرکز بهداشت و پایگاه سلامت شهر خوسف از دیگر بازدیدهای اعضای هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی در شهر خوسف بود.