در مورد دستگاه سی تی اسکن شهرستان طبس : روز گذشته دستگاه سی تی اسکن شهرستان طبس دچار مشکل در بخش تاسیسات برقی شد که با دستور پیگیری فوری سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و تلاش های همکاران در شبکه بهداشت و بیمارستان مصطفی خمینی طبس خوشبختانه پس از چند ساعت دستگاه مجدد به چرخه خدمت رسانی به مردم شریف شهرستان طبس بازگشت. شایان ذکر است که شهرستان طبس دارای دستگاه سی تی اسکن پیشرفته ۳۲ اسلایس بوده که این دستگاه کمک شایانی در تشخیص دقیق بیماری خصوصا به بیماران کووید۱۹ می نماید.