🔻معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار :
✅ سیما و منظر شهری در طرح ترافیکی بند دره نباید فدای اجرای طرح شود .
🔹جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان ، با سه دستور کارِ طرح ترافیکی بند دره، طرح ترافیکی شهر آبیز و طرح جامع ترافیکی شهر بیرجند برگزار شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری پس از ارائه گزارش و جمع‌ بندی نظرات کارشناسی اظهار داشت: کلیات طرح ترافیکی آبیز با تایید جمع به تصویب می‌رسد، مشروط بر این که اصلاحات کارشناسی مطرح شده با نظارت اداره کل راهداری، پلیس راه و دستگاه‌های ذیربط اِعمال گردد.
🔹میرجعفریان افزود: در سمت مقابلِ جاده ی مدنظر در طرح آبیز، اجازه هیچ گونه ساخت و سازی را نخواهیم داد و جایگاهی برای سوداگری و دلالی افراد فرصت طلب وجود ندارد.
🔹وی در بخش دوم جلسه با اشاره به طرح ترافیکی بند دره تصریح کرد: تصمیماتی که اتخاذ می‌کنیم نباید با نگاه کوتاه مدت و در نظر گرفتن دوره مدیریت خودمان باشد، بلکه باید شهر را برای آیندگان ببینیم و بسازیم تا آنها نیز قضاوت خوبی از ما داشته باشند.
🔹معاون استاندار ادامه داد: سیما و منظر شهری نباید فدای طرح بشود، چرا که طرح ترافیکی بنده دره یک طرح برون شهری نیست و عملاً به شهر متصل است.
🔹میر جعفریان ادامه داد: کلیات طرح ترافیکی بنده دره نیز مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد اصلاحات طرح با رویکرد درون شهری و اِعمال مقررات فنی مربوطه صورت پذیرد .
🔹وی افزود: باید یک گروه کارشناسی، مبنای مطالعه طرح جامع ترافیکی را مبتنی بر تحلیل علمی و عملیاتی تشریح کنند، اما با گذشت زمان تاکنون این مهم رخ نداده است.
🔹شایان ذکر است: در پایان جلسه ، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، دفتر فنی استانداری را مکلف کرد تا با حضور فرمانداری، شهرداری، مشاور طرح و دستگاه های ذیربط، طرح جامع ترافیکی شهر بیرجند را مورد مطالعه قرار داده و پس از رفع ایرادات، برای ارائه در شورای هماهنگی ترافیک استان آماده نمایند.