🔹استاندار خراسان جنوبی به مدیران توصیه کرد؛ حتماً برای ایجاد یک روابط عمومی در خور شأن سازمان، اقدام کنند.
ملانوری با بیان این مطلب در جمع مدیران روابط عمومی های دستگاه های اجرایی خاطرنشان کرد: من به این نکته باور دارم که روابط عمومی، قلب تپنده سازمان و دست راست مدیر است.
🔹وی ادامه داد: سازمان، زمانی می تواند در محیط پیرامونی خود و در جمع مخاطبینش سرزنده باشد که بتواند ارتباط خوبی با جامعه هدفش برقرار کند.
🔹استاندار متذکر شد: این که گاه گفته می شود، سرمایه اجتماعی کاهش پیدا کرده به دلیل کم کاری ها و کوتاهی های ماست که در مورد کارهایی که انجام می دهیم، اطلاع رسانی نمی کنیم.
🔹به گفته وی؛ این که پیشرفت های علمی، تکنولوژی، فناوری، خدمات زیربنایی و… و موفقیت های کشور در همه زمینه ها دیده نشده، به خاطر کوتاهی هایی است که در زمینه اطلاع رسانی انجام داده ایم.
🔹ملانوری با تأکید بر این که ایجاد ارتباط دوسویه از وظایف روابط عمومی است، گفت: ارتباط مناسب بین سازمان و مخاطبین و همچنین کارکنان درون مجموعه با مدیران، از تکالیف روابط عمومی می باشد.
🔹وی، تبیین و تشریح برنامه‌های سازمان در بین مخاطبان را هم از جمله مواردی خواند که باید مدنظر روابط عمومی قرار گیرد و گفت: تفهیم برنامه ها به مخاطبین و انتقال مطالبات به جامعه هدف به عهده روابط عمومی است.
🔹به گفته وی؛ما هیچ اقدام محرمانه ای در دستگاه نداریم، مردم باید همه چیز را بدانند، اقدامات ما را لمس کنند و حضور و فعالیت ما را حس نمایند.
🔹استاندار با بیان اینکه روابط عمومی باید جایگاه اقناع مردم باشد، گفت: روابط عمومی دستگاه باید با اطلاع رسانی درست به مردم، در جامعه، نشاط ایجاد کند.
🔹ملانوری، سنگ بنای اصلی و محور پویایی و توسعه را فعالیت های فرهنگی برشمرد و تصریح نمود: نکته مهم در فعالیت های فرهنگی ، اطلاع رسانی است که از مهمترین وظایف روابط عمومی می باشد.

🔹وی با اشاره به ظرفیت های منحصر به فرد استان، تأکید کرد: از رسالت های مهم روابط عمومی این است که با استفاده از ظرفیت های در اختیار خود، برای معرفی استان استفاده کند.
🔹به گفته وی؛ عدم معرفی درست پتانسیل های استان، عدم پیشرفت و توسعه را رقم زده که این نقیصه با اطلاع رسانی درست برطرف می شود.
🔹استاندار، یکی از وظایف روابط عمومی را ایجاد انگیزه و حس اعتماد در جامعه خواند و گفت: بزرگترین خدمت ما به جامعه، این است که با دادن اطلاعات بموقع و ایجاد انگیزه، همه را به عنوان سرمایه های اجتماعی در اردوگاه نظام نگهداریم.
🔹به گفته وی؛ چنانچه سرمایه اجتماعی دچار اشکال و خدشه شود، با مشکل مواجه می شویم.
🔹ملانوری متذکر شد: به جهت اهمیت این موضوع، به همه مدیران توصیه می کنم، حتماً برای ایجاد یک روابط عمومی در خور شأن سازمان اقدام کنند.
🔹وی به این نکته هم اشاره کرد که؛ در بحث تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز روابط عمومی ها، پیگیری می شود.
🔹شایان ذکر است؛ در این مراسم، سه نفر از مدیران روابط عمومی های دستگاه های اجرایی به نمایندگی از همه به طرح موضوع پرداخته از مشکلات حوزه کاری خود گفتند که استاندار بر پیگیری این موارد نیز تأکید کرد.