مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: سند توسعه اقتصادی و زنجیره های ارزش استان با توجه به شرایطی که وجود دارد باید بازنگری شود.

 مرتضی ذاکریان در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه بیرجند با انجمن اقتصاد استان اظهار کرد: بیش از یک دهه بوده که نامگذاری شعار سال توسط مقام معظم رهبری با رویکرد و مبنای اقتصادی انتخاب می شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه باید گزارش عملکرد در راستای اقدامات صورت گرفته از ابتدای امسال تاکنون و همچنین برنامه های پیش رو برای تحقق شعار سال ارائه شود، یادآور شد: شعار امسال به بعد کمی توجه ویژه دارد به همین سبب باید با ارقام و اعداد موجود نسبت به سال های قبل مقایسه و همه پاسخگو باشند که نسبت به دو مقوله تورم و رشد تولید چه کرده اند.

ذاکریان افزود: در شعار سال دو رویکرد متفاوت وجود داشته که هم درد و هم درمان، هم زهر و هم پادزهر و هم بلا و هم شفا را آورده شده است.

وی با بیان اینکه باید به مهار تورم توجه ویژه و جدی داشت زیرا این چسبندگی رو به بالا قیمت هایی که در اقتصاد ایران می بینیم یکی از پاشنه آشیل‌های هر دولتی بوده است، اضافه کرد: در هر مقطع زمانی که دولت ها ورود یافته اند شاید توانسته اند تا اندکی تورم را کاهش دهند ولی این امر با کاهش تولید اتفاق افتاده و یا از طرف دیگر اگر به سمت سیاست های انقباضی حرکت کرده اند این موضوع را دامن زده اند.

مهار تورم باید از طریق افزایش تولید محقق شود

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: امسال فرمایش رهبری بر این بوده که مهار تورم با رشد تولید همراه باشد که یک راهکار عملیاتی و علمی در پشت این شعار نهفته است.

ذاکریان ادامه داد: مهار تورم باید از طریق افزایش تولید باشد نه اینکه بخواهیم به بیکاری بیشتر دامن زده و سیاست های انقباضی را در پیش بگیریم تا کنترل تورم را در پی داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه امروز مجموعه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در صدد است که از ظرفیت های نخبگانی استفاده کند، یادآور شد: به هیچ عنوان خودمان را در هیچ مقطعی از زمان بی نیاز از مشاوره از نخبگان و صاحبان دانش ندانسته و نخواهیم دانست.

ارائه راهکارهای علمی و عملیاتی با رویکرد حل مسئله برای اقتصاد توسط نخبگان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی، دانشگاه بیرجند را یکی از افتخارات شرق کشور دانست و افزود: دانشگاه بیرجند، دانشگاهی بوده که بزرگان و اولین های بسیاری را با توجه به ظرفیت های استان پرورش داده و پرورش می دهد.
ذاکریان با بیان اینکه نشست انجمن اقتصادی استان که امروز در دانشگاه بیرجند برگزار شده به سبب همین رویکرد بوده که می خواهیم از ظرفیت نخبگانی در حد اعلا و در عمل استفاده کنیم، بیان داشت: نباید صرفاً مرهون به گزارش و ارائه مقاله علمی بوده بلکه باید بتوانیم راهکارهای علمی و عملیاتی با رویکرد حل مسئله برای اقتصاد امروز استان ارائه دهیم.

لزوم بازنگری در سند توسعه اقتصادی استان

وی با اشاره به اینکه باید سند توسعه اقتصادی استان با توجه به شرایطی که وجود دارد بازنگری و حتی بازنویسی شود، اضافه کرد: زنجیره های ارزش استان را با توجه به کم آبی و بی آبی شدیدی که دچار آن هستیم و با توجه به اینکه منابع آب در دسترس محدود می باشد ضروری است زنجیره ارزش و سند استراتژی توسعه اقتصادی استان متناسب با این شرایط و با احترام به حکمرانی آب بازنگری و تدوین شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: باید دیدگاه های خود را نسبت به تعریف زنجیره های ارزش اقتصادی در استان تغییر داده و بازنگری کنیم و از منابع آبی استان به طور بهینه استفاده کنیم تا بتوانیم چشم انداز روشنی برای آینده اشتغال استان داشته باشیم

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور