مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی گفت: امسال درخواست‌های سقط جنین درمانی درخراسان جنوبی ۲۴.۴ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته و با انجام ۴۶ مورد قانونی موافقت شده است.

، محمدعلی توکلی در نشست خبری اظهار داشت: نتایج کارشناسی سقط درمانی از ابتدای امسال تا پایان دی ماه نشان می‌دهد ۶۵ مورد درخواست سقط جنین در استان به پزشکی قانونی رسیده که این آمار در سال گذشته ۸۶ مورد بوده است.

وی عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۳ هزار و ۴۳ پرونده در پزشکی قانونی خراسان جنوبی تشکیل شده که این آمار نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی افزود: ۱۵ هزار و ۷۶ مورد معاینات بالینی در پزشکی قانونی انجام شده که این آمار نیز نسبت به سال قبل ۱۷.۵ درصد افزایش داشته و بیشترین معاینات مربوط به شهرستان بیرجند است.

وی با بیان اینکه بالاترین رتبه معاینات پزشکی قانونی مربوط به تصادفات است تصریح کرد: رتبه دوم آمار مربوط به نزاع است و آمار نزاع از ابتدای امسال در خراسان جنوبی ۷.۳ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

توکلی با اشاره به آمار مصدومان و متوفیان تصادفات گفت: مصدومان تصادفات در استان از ابتدای امسال نسبت به ۱۰ ماه سال گذشته ۲۸ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری چهار هزار و ۴۹۱ مورد به علت تصادفات در خراسان جنوبی مصدوم شدند که این آمار در ۱۰ ماهه نخست سال گذشته سه هزار و ۵۰۸ مورد بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی گفت: میزان متوفیان ناشی از تصادفات امسال ۳۲۰ مورد فوتی بوده که این آمار نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد افزایش داشته است.

وی به آمار مرگ به علت سوختگی در خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: این آمار از ابتدای امسال ۴۳۳ درصد افزایش یافته به طوری که تعداد فوت به علت سوختگی ۳۲ مورد بوده در حالی که سال گذشته تنها ۶ مورد فوت ناشی از سوختگی داشته‌ایم.

توکلی افزود: آمار اجساد معاینه شده در پزشکی قانونی خراسان جنوبی از ابتدای امسال ۵۹۹ مورد بوده که با توجه به ۴۹۷ مورد در مدت مشابه سال قبل افزایش ۲۰.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

وی بیان کرد: ۱۱ مورد مسمومیت ناشی از گاز مونوکسید کربن در خراسان جنوبی داشته‌ایم که این آمار در سال گذشته پنج مورد بود.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور