🔻دکتر سلطانی فر، به منظور افتتاح و بهره برداری از ۱۳ پروژه ورزشی، با اعتبار هزینه شده بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال” نیمه اول تیرماه به استان خراسان جنوبی سفر می کند.

🔻عزیزی مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در نشست ویدئو کنفرانس مدیران کل استان ها با مقام عالی وزارت و معاونین، ضمن ابلاغ سلام گرم مهندس معتمدیان استاندار معزز خراسان جنوبی، از دکتر سلطانی فر برای سفر به خراسان جنوبی و افتتاح پروژه های ورزشی دعوت کرد.

🔻دکتر سلطانی فر نیز پیرو این دعوت گفت: در ابتدای تیرماه، به منظور افتتاح پروژه های ورزشی و بازدید از طرح های اقتصاد مقاومتی به استان خراسان جنوبی سفر خواهد کرد.