🔹معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندارخراسان جنوبی گفت: برای این که اقدامات انجام شده برای مردم ملموس باشد باید پیشران های اقتصادی استان مشخص شوند لذا از نخبگان درخواست می کنیم راهکارهای خود را برای توسعه اقتصادی خراسان جنوبی ارائه کنند.
اشرفی با بیان این مطلب در جلسه تبیین نظام مسایل شناسی استان بیان داشت: یکی از اهداف کلان در سفر دوم رئیس جمهور به استان ، کمک به حرکت ملموس در حوزه معیشت مردم است لذا باید پیشران های حوزه اقتصادی استان مشخص شود.
🔹وی با اشاره به این که باید به ایجاد واحد های فرآوری تولیدات معدنی و کشاورزی با وجود محصولات مزیت دار، توجه بیشتری شود، افزود: صنایع فرآوری گوشت قرمز باید در استان ایجاد شود تا در زمانی که امکان خرید دام عشایر وجود ندارد، برای فرآوری آن اقدام گردد.
🔹معاون استاندار تصریح کرد: با توجه به ضعف استان در مراتع عشایری برای تقویت آن باید راهکار مناسبی ارائه شود، همچنین ایجاد شهرک های تخصصی نیز با توجه به ظرفیت های موجود باید در دستور کار قرار گیرد.
🔹اشرفی با بیان این که تاکنون استاندارد لازم برای محصولات مزیت دار خراسان جنوبی تدوین نشده، تأکید کرد: اسناد کاغذی به اندازه کافی موجود است و در شرایط فعلی باید راهکارهای قابل اجرا ارائه شوند.
🔹وی تصریح کرد: در این راستا مجمع بسیجیان استان فراخوانی را با هدف شناسایی و ارائه راهکارهای مسایل کلیدی و راهبردی برای کمک به توسعه اقتصادی از ۲۵ شهریور منتشر خواهد کرد.
🔹به گفته وی؛ نخبگان استان تا ۲۵ مهرماه فرصت دارند راهکارهای خود را در محورهای مشخص شده برای توسعه اقتصادی خراسان جنوبی ارائه کنند تا با کمک هم دیگر شاهد ایجاد تحولات خوبی در استان باشیم.
🔹شایان ذکر است: در این جلسه محورهایی که در مجمع بسیجیان استان و کارگروهای اندیشه ورز در زمینه مسایل کلان خراسان جنوبی احصا شده بود با حضور مدیران اجرایی دستگاه های مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور