شرکت هواپیمایی پارس ایر که بلیت بیرجند به تهران را ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان میفروشد ، مسافران استان را سرگردان کرده است !!

شرکت هواپیمایی پارس ایر که بلیت بیرجند به تهران را ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان میفروشد ، دو شبانه روز است که مسافران استان را سرگردان کرده !!
پرواز تهران – بیرجند روز جمعه ۵ اسفندماه پارس ایر با اعلام تاخیرهای قطره چکانی با بیش از ۱۰ ساعت تاخیر انجام شد. در شامگاه جمعه ۵ اسفندماه هواپیمای کوچک پارس ایر روی باند فرودگاه بیرجند به زمین نشست اما مسافران مسیر بیرجند-تهران را روی باند جا گذاشت!! مسافرانی که همچنان سرگردان هستند .
متاسفانه شرکت پارس ایر ، به جای جبران مافات و برقراری پرواز جایگزین ، پروازهای تهران-بیرجند و بیرجند-تهران امروز شنبه ۷ اسفندماه را نیز لغو کرد تا به شمار مسافران سرگردان خراسان جنوبی بیفزاید.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور