#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

دکتر قناعت استاندار خراسان جنوبی  گفت؛ «اشرفی» با حکم وزیر کشور به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی منصوب شد.

وی عنوان کرد؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی از فردا یکم اردیبهشت فعالیت خود را شروع می کند.

پیش از این “مشیرالحق عابدی” از سال ۱۳۹۷ این سمت را برعهده داشت و “حسین موهبتی” با حفظ سمت مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان جنوبی، سرپرستی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری را عهده‌دار شد.