رییس سازمان برنامه و بودجه در حکمی «حمید جهانشاهی» را به سمت سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان جنوبی منصوب کرد.

 با حکم «مسعود میرکاظمی» معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه «حمید جهانشاهی» به عنوان سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان جنوبی منصوب شد.

جهانشاهی طی سال‌های گذشته به عنوان معاون هماهنگی برنامه و بودجه همچنین مشاور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فعالیت داشته است.

قبل از این «مجید پورعیسی چافجیری» از اردیبهشت سال ۱۳۹۸ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی بود.