طی حکمی به درخواست فرمانده کل سپاه پاسداران ‌انقلاب اسلامی و دستور رهبر معظم انقلاب، سرهنگ پاسدار محمد زهرایی به درجه سرتیپ دومی نائل آمد.

🔶 سرتیپ دوم پاسدار محمد زهرایی، از اهالی قهستان شهرستان درمیان و روستای نوقند استان خراسان جنوبی، رئیس بسیج سازندگی کشور می‌باشند.