#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

رییس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌ جنوبی گفت: سرما و یخبندان از یکم تا پانزدهم فروردین امسال سه هزار و ۸۲۲ میلیارد و ۲۷۹ میلیون ریال به بخش کشاورزی استان خسارت وارد کرد.

رضا یزدان‌افزود: در این بازه زمانی هشت هزار و ۵۸۳ تن محصول زراعی استان در سطح چهار هزار و ۷۵ هکتار دچار سرمازدگی شد.

وی میزان خسارت وارد شده به بخش زراعی استان را ۲۲۰ میلیارد و ۴۸۶ میلیون ریال اعلام کرد و اظهار داشت: بیشترین میزان خسارت در این زمینه در سطح هزار و ۶۲۵ هکتار مربوط به شهرستان سرایان بود.

رییس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌ جنوبی ادامه داد: در بازه زمانی ۱۵ روز نخست سال جاری به سه هزار و ۷۶۰ تن محصول زراعی این شهرستان ۱۰۶ میلیارد و ۱۷۵ میلیون ریال خسارت وارد شد.

وی تصریح کرد: همچنین میزان خسارت وارده به ۳۲۳ تن محصول زراعی در ۹۵۰ هکتار از اراضی زراعی شهرستان سربیشه ۲۸ میلیارد و ۶۱ میلیون ریال برآورد شده است.

یزدان‌مهر عنوان کرد: در این مدت چهار هزار و ۵۰۰ تن محصول زراعی در هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی زراعی شهرستان خوسف دچار سرمازدگی شد که میزان خسارت وارده به این اراضی ۸۶ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وی با بیان اینکه در حوزه باغی ۱۱ شهرستان خراسان جنوبی دچار خسارت سرمازدگی شدند عنوان کرد: در مجموع سرما و یخبندان به ۳۴ هزار و ۸۴۳ تن محصول باغی استان خسارت زد.

رییس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌ جنوبی سطح خسارت دیده محصولات باغی استان را ۱۸ هزار و ۶۸۳ هکتار اعلام کرد و گفت: میزان خسارت سرمازدگی نیز سه هزار و ۶۰۰ میلیارد و ۷۹۳ میلیون ریال برآورده شده است.

وی افزود: بیشترین میزان خسارت سرمازدگی در سطح ۶ هزار و ۹۴۰ هکتار باغات شهرستان قاینات گزارش شد که منجر به سرمازدگی ۲۸ هزار و ۴۰۸ تن محصول به میزان یک هزار و ۳۶۹ میلیارد و ۹۴ میلیون ریال شده است.

یزدان‌مهر بیان کرد: در ۱۵ روز نخست امسال سرما و یخبندان به ۲ هزار و ۵۰۳ تن محصول باغی شهرستان سرایان در سطح سه هزار و ۵۳۰ هکتار ، ۹۰۷ میلیارد و ۵۶۲ میلیون ریال خسارت وارد کرد.

وی اظهار داشت: همچنین به هزار و ۶۱۳ تن محصول باغی در سطح ۲ هزار و ۵۱۱ هکتار اراضی باغی شهرستان خوسف، ۴۳۴ میلیارد و ۳۲۵ میلیون ریال خسارت سرمازدگی وارد شد.

رییس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌ جنوبی تصریح کرد: میزان خسارت سرمازدگی وارده به هزار و ۱۰۲ تن محصول باغی در سطح ۲ هزار و ۵۷۷ هکتار اراضی باغی شهرستان بیرجند، ۲۷۵ میلیارد و ۴۱۷ میلیون ریال برآورد شده است.

وی با بیان اینکه شهرستان‌های قاینات، سرایان، خوسف و بیرجند بیشترین میزان خسارت سرمازدگی در حوزه باغی را داشتند عنوان کرد: همچنین به یک واحد تاسیساتی کشاورزی به مساحت ۸۰۰ مترمربع در شهرستان قاینات نیز یک میلیارد ریال خسارت وارد شد.