مدیر انجمن گردشگری پایدار استان :
سرزمین کهن خراسان جنوبی ، با ۹ اثر جهانی و بیش از ۱۰۰۰ اثر ملی ، مقصدی جذاب برای گردشگران است

احمد کاشانی ، مدیر انجمن گردشگری پایدار خراسان جنوبی در گفتگوی زنده با شبکه میراث ایرانیان به تشریح ظرفیت های گردشگری و میراث فرهنگی خراسان جنوبی پرداخت . وی با معرفی کامل ۹ اثر جهانی استان که در یونسکو ثبت شده است ، از مردم ایران دعوت کرد تا به خراسان جنوبی سفر کنند. کاشانی با بیان ظرفیت های استان اعم از گردشگری تاریخی ، گردشگری فرهنگی ، گردشگری مذهبی ، گردشگری کشاورزی و گردشگری ادبی ، گفت : خراسان جنوبی شرقی ترین سرزمین ایران زمین است که ریشه های عمیق تاریخی ، فرهنگی و مذهبی را در دل خود جای داده است.