🔸۱۷ مرداد ماه ۱۳۷۷ سردار شهید محمد ناصر ناصری یکی از مسئولان کنسولگری ایران در مزارشریف افغانستان به شهادت رسید.