سرپرست شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی اظهار کرد: باید برای مقابله با خشکسالی از ظرفیت سدها به گونه‌ای مطلوب بهره برد که در این راستا تاسیسات ایستگاه پمپاژ واقع در سد دره بید طبس تعمیر و بهسازی شد.

سعید سروری، امروز سه شنبه ۱۱ خرداد به خبرنگاران گفت: تاسیسات ایستگاه پمپاژ سد مخزنی دره بید شهر طبس برای گذر از بحران آبی تابستان، تعمیر و بهسازی شد.

وی افزود: با توجه به خشکسالی شدید امسال و به منظور استفاده بهینه از آب موجود در سد دره بید برای گذر از بحران آبی تابستان پیش رو تاسیسات ایستگاه پمپاژ واقع در سد دره بید شامل الکتروپمپ‌ها و تابلو برق تعمیر و بهسازی شد.

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی بیان کرد: در همین راستا ۵۷۰۰ متر از خط انتقال آب از سد دره بید به تصفیه خانه آب شهر طبس با اعتبار ۹ میلیارد تومان نیز تعویض و اصلاح شد.

سروری یادآور شد: در حال حاضر سد مخزنی دره بید شهرستان طبس ۷۵.۱ میلیون متر مکعب آب ذخیره دارد که با توجه به کاهش شدید حجم آب ذخیره شده در سد نهرین که تأمین کننده بخشی از آب آشامیدنی طبس است با بهسازی خط انتقال و ایستگاه پمپاژ مورد استفاده شهروندان طبس قرار خواهد گرفت.