سخنی کوتاه با مدیر کل صدا و سیما خراسان جنوبی

براد ارجمند جناب آقای  آیینه دار

گویا در سریال بچه مهندس به شان فرهنگی شهر بیرجند

توهین شده است و احساسات مردم این دیار را جریحه دار

کرده لذا از شما به عنوان نماینده عالی صدا و سیما

در استان انتظار می رود این مسله را پیگیری کرده و در صورت

صحت  مراتب اعتراض مردم فهمیم و فرهنگی بیرجند را

به مدیران صدا و سیما کشور منتقل کنید