قائم مقام دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور: ستاد امر به معروف و نهی از منکر یک ستاد فرهنگ ساز، بستر ساز، آموزشی و حمایتی است

حجت الاسلام و المسلمین میرزایی گفت: ستاد امر به معروف و نهی از منکر یک ستاد فرهنگ ساز، بستر ساز، آموزشی و حمایتی است برای اینکه مردم وظیفه خود را بدانند و به آن عمل کنند.

حجت الاسلام و المسلمین میرزایی، قائم مقام دبیر و معاون اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در جلسه هیات اندیشه ورز ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی اظهار کرد: اولین مسئله این است که عنوان این جلسه به نام هیات اندیشه ورز نیاز به اصلاح دارد زیرا این جلسه هیات اندیشه ورز ستاد امر به امعروف و نهی از منکر است.

وی افزود: تلقی ما از هیات اندیشه ورز اینگونه است که هیات اندیشه ورز امر به معروف و نهی از منکر شامل اساتید حوزه و دانشگاه و بزرگانی است که در عرصه ها و تخصص های گوناگون در بحث های جدی علمی، نظری، اجتماعی و حقوقی تبادل نظر کنند تا فریضه امر به معروف و نهی از منکررا به سمت مطلوب هدایت کنند.

قائم مقام دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور خاطر نشان کرد: هیات اندیشه ورز به عنوان عقل کل ستاد است که از بیرون نگاه می کند و می گوید از نظر ما اساتید و نخبگان باید اقدامات اینگونه صورت گیرد تا امر به معروف و نهی از منکر به جایگاه اصلی خود برگردد.

حجت الاسلام و المسلمین میرزایی گفت: مقام معظم رهبری در جلسه(سال ۱۳۷۲) فرمودند ” شما ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیستید بلکه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر هستید، لذا بروید کاری کنید که آحاد جامعه وظیفه خود را انجام دهند.”

وی بیان کرد: امر به معروف و نهی از منکر به مانند نماز واجب است و وظیفه یک عده خاص و ستاد خاصی نیست.

قائم مقام دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور اضافه کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر یک ستاد فرهنگ ساز، بستر ساز، آموزشی و حمایتی است برای اینکه مردم وظیفه خود را بدانند و به آن عمل کنند.

حجت الاسلام و المسلمین میرزایی افزود: ستاد امر به معروف و نهی از منکر باید تمام هم و غم خود را بگذارد برای اینکه مردم پای کار آیند زیرا خداوند متعال در روز قیامت از همه سوال خواهد کرد که چرا امر به معروف و نهی از منکر نکردید.

وی خاطرنشان کرد: نزدیک به پنج سال است اکثر بزرگانی که به محضر مقام معظم رهبری مشرف می شوند و گزارش می دهند ایشان از آنها تشکر می کنند اما بارها پرسیده اند که اثر آن در جامعه چگونه بوده است.

قائم مقام دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور مطرح کرد: طبق نظرسنجی هایی که داشته ایم قریب به ۶۰ درصد مردم در پاسخ به این سوال که چرا امر به معروف و نهی از منکر نمی کنید گفته اند “ما می ترسیم امر به معروف و نهی از منکر کنیم و اثری ندارد.”

حجت الاسلام و المسلمین میرزایی ابراز داشت: امر به معروف و نهی از منکر قطعا اثر دارد لذا اینکه فردی به بهانه ی اینکه بگوید اگر من امر به معروف و نهی از منکر بکنم، هیچ اثری ندارد، این وظیفه از روی دوشش ساقط نمی شود و در درگاه خدا مسئول است.

وی با اشاره به اینکه دو کار اساسی ستاد امر به معروف و نهی از منکر حمایت و آموزش است، گفت: وظیفه ستاد امر به معروف و نهی از منکر این است تا کاری کند که مردم به وظیفه خود آگاه و به آن عمل کنند و نسبت به مسائل بی تفاوت نباشند.

قائم مقام دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور عنوان کرد: آنچه مردم از ما انتظار و مطالبه دارند، جمع کردن منکرات جامعه است در حالی که وظیفه ما نیست، همچنین صحبت کردن در خصوص معروفات و منکرات است که این نیز کار ما نیست بلکه وظیفه سازمان تبلیغات است.

حجت الاسلام و المسلمین میرزایی تأکید کرد: تنها وظیفه اجرایی که به ستاد امر به معروف و نهی از منکر سپرده شده است در ماده ۱۶ قرار دارد که می گوید ” تکالیف ستاد در بحث ماده ۴۲۷ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در بحث عفاف و حجاب می باشد.”

وی ادامه داد: در یازده وظیفه ای که امروز بر عهده ما گذاشته شده است یک وظیفه اجرایی است و آن رفتن به داخل دستگاه ها برای نظارت بر دستگاه ها در خصوص اجرای این قانون است.

حجت الاسلام و المسلمین میرزایی خاطر نشان کرد: اگر امر به معروف و نهی از منکر به درستی تبیین و تشریح گردد، شیرین ترین، کارآمدترین و کارسازترزین نوع تعامل اجتماعی خواهد بود.

وی افزود: مقام معظم رهبری در بحث تمدن نوین اسلامی می فرمایند که زیربنای جامعه اسلامی را امر به معروف و نهی از منکر شکل می دهد.

قائم مقام دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در پایان به اشاره به اینکه وظیفه آموزش مردم در بحث آموزش بر عهده ما است، گفت: ما امروز باید بر روی بحث های حمایتی از آمرین به معروف کار و تلاش کنیم تا کسی از امر به معروف و نهی از منکر نترسد.