#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان‌جنوبی با بیان اینکه به صورت میانگین سالانه ۷۲۹ هزار و ۶۹۲ تن گرد و غبار از کانون‌های گرد و غبار برمی‌خیزد، تصریح کرد: منابع طبیعی استان مبلغ ۷۰ میلیارد تومان اعتبار ملی برای بحث بیابانزدایی پیشنهاد داده، اما اعتبارات بیابانزدایی سال ۱۴۰۱ هنوز نهایی نشده است.

علیرضا نصرآبادی  کرد: در حال حاضر پنج میلیون و ۱۷۳ هزار و ۵۹۷ هکتار از مساحت استان معادل یک سوم مساحت استان خراسان جنوبی را کانون‌های گرد و غبار تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به شناسایی بیش از ۳۵ کانون فرسایش بادی در استان، بیان کرد: خراسان جنوبی جزء ۹ استان درگیر شدید گرد و غبار است.

وی بیان کرد: در سال گذشته از محل منابع اعتباری مختلف ۳۲ میلیارد تومان برای مقابله با بیابان ‌زایی در استان تصویب شد که از این مبلغ ۱۹ میلیارد تومان از محل اعتبارات گرد و غبار بوده که بیش از ۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تخصیص یافته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی یادآور شد: در حال حاضر ۳۶ کیلومتر احداث تله رسوبی و ۲۸۵۰ هکتار مدیریت روان آب‌های سطحی و ۷۰ هکتار مالچ پاشی انجام و در حال انجام است.

نصرآبادی ادامه داد: بیابان‌زایی بعد از دو چالش تغییر اقلیم و کمبود آب شیرین به عنوان سومین چالش مهم جهانی در قرن ۲۱ محسوب می‌شود و استان خراسان جنوبی با قرار داشتن بر روی کمربند خشک و نیمه خشک نیمکره شمالی دارای ذخایر منابع آبی بسیار ضعیف و نزولات جوی کم، تبخیر سالیانه بسیار شدید و میزان پوشش گیاهی اندک شاهد روند رو به افزایش این پدیده است.

وی تصریح کرد: پیامدهای بیابان‌زایی بر منابع طبیعی استان خراسان جنوبی شامل نابودی پوشش گیاهی مراتع و تبدیل این مناطق به اراضی بیابانی، نابودی توان زیست محیطی و اقتصادی اراضی، تشدید فرسایش بادی، افزایش ریزگردها و طوفان‌های گرد و غبار است.