🔹ساعتی پیش ملانوری شمسی، استاندار جدید خراسان‌جنوبی در فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند، مورد استقبال واقع شد.
حمید ملانوری شمسی، هشتمین استاندار خراسان جنوبی در فرودگاه بیرجند مورد استقبال معاونان استانداری، اعضای شورای تأمین و جمعی از مدیران ستادی استان قرار گرفت.
🔹ملانوری شمسی بر اساس اعلام هیئت دولت در جلسه یازدهم آبان ماه ۱۳۹۹، به عنوان هشتمین استاندار استان معرفی شده است.
🔹پیش از او، معتمدیان، استاندار خراسان جنوبی بود که بنا به تصمیم هیئت دولت در ۲۷ مهرماه به عنوان استاندار خراسان رضوی معرفی شد.