معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: براساس مصوبه شورای ترافیک استان تقاطع غیر همسطح در محور سربیشه به منطقه مرزی درح و محل تلاقی محور بیرجند – زاهدان احداث می‌شود.

 علیرضا عباس‌زاده روز چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی ترافیک استان اظهار داشت: ایجاد تقاطع غیر همسطح در محور سربیشه به سمت مرز درح که یک محور مواصلاتی اصلی و مهم استان است، پیش‌بینی شده لذا تدابیر لازم برای مدیریت تداخل ترافیکی این محور با طرح نهضت ملی مسکن مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: ساخت تقاطع غیر همسطح محور بیرجند – زاهدان در سه راهی سربیشه به سمت درح از محل اعتبارات ملی پیش‌بینی شده است.

معاون استاندار خراسان جنوبی افزود: با توجه به اینکه دوبانده شدن محور بیرجند – زاهدان و سربیشه به درح هم در دست اجرا است از همین محل تقاطع غیر همسطح ساخته می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه شورای فنی استان مصوبه اجرای طرح را برعهده دارد گفت: نحوه تامین اعتبار برعهده دستگاه اجرایی مربوطه است ولی پیش‌بینی می‌شود برای تقاطع غیر همسطح حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی نیاز است.

عباس‌زاده اظهار داشت: ۲ طرح ملی باند دوم بیرجند – زاهدان و محور مرزی ماهیرود در دست اجراست که مصوبه ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه را دارد و به‌طور سنواتی بودجه می‌گیرد لذا تقاطع غیر همسطح به عنوان ضمائم این ۲ طرح ملی اجرایی می‌شود.

وی افزود: موضوع راه دسترسی سایت نهضت ملی مسکن شهر سربیشه نیز امروز در شورای ترافیک بررسی شد تا مسیر رفت و آمد ایمن برای منازل مسکونی در بافت جدید ایجاد شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: براساس این مصوبه معابر مربوط باید توسط شهرداری سربیشه بازگشایی شود.

وی افزود: برای تامین اعتبار راه دسترسی به سایت نهضت ملی مسکن چون اراضی الحاقی در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد با توافق مردم و اهالی یا از روش تملک توسط شهرداری اقدام خواهد شد.

عباس‌زاده گفت: امکان تامین بخشی از اعتبارات نیز از محل آماده‌سازی طرح نهضت ملی مسکن وجود دارد.

وی با بیان اینکه ماموریت تامین ایمنی ترافیک شهری برعهده شورای ترافیک استان است ادامه داد: از همین رو برای تدابیر لازم در راستای رفت و آمد ایمن در سطح شهرها، شورای ترافیک باید حداقل هر ماه برگزار شود که البته در سطح شهرستان‌ها هم این شورا تشکیل می‌شود.

معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: مصوبات شورای ترافیک شهرستان‌ها باید در کمیته فنی شورای ترافیک استان بررسی و تصویب نهایی شود تا لازم الاجرا باشد.

وی افزود: امید است با بررسی‌های شورای ترافیک براساس ماموریت فنی با همکاری و همراهی مردم در رعایت اصول ترافیک بتوانیم شهرهای امن و ایمن از نظر تردد و ترافیک داشته باشیم.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور