مدیرکل انتقال خون خراسان‌ جنوبی با تأکید بر ورود خیرین به حوزه اهدای خون، گفت: خیران می‌توانند با سرمایه اندک برای اهدای تجهیزات اهدای خون ورود پیدا کنند.

کامبیز مهدی‌زاده  کرد: از ابتدای سال گذشته تا ۳۰ آبان ماه ۱۷ هزار و ۷۱۹ نفر به مراکز اهدای خون استان مراجعه کردند که از این تعداد، ۱۶ هزار و ۱۷۹ آقا و ۱۵۴۳ خانم بودند.

وی بیان کرد: از این تعداد، ۱۴ هزار و ۷۶۵ نفر موفق به اهدا شدند که ۳۳۱۹ نفر برای نخستین بار اهدا داشته، ۴۶۵۸ نفر اهداکننده باسابقه بوده و ۹۷۴۲ نفر اهداکننده مستمر بوده‌اند.

مدیرکل انتقال خون خراسان‌ جنوبی تصریح کرد: از ابتدای امسال نیز ۱۸ هزار و ۴۶۱ نفر مراجعه کردهاند که از این تعداد،  ۱۶ هزار و ۸۰۲ نفر آقا و ۱۶۵۹ نفر خانم بوده‌اند.

مهدی‌زاده با بیان اینکه ۱۵ هزار و ۵۰۲ نفر موفق به اهدا شدند، اظهار کرد:  از این تعداد، ۲۴۲۱ نفر برای بار اولین بار خون داده، ۴۱۱۹ نفر اهداکننده باسابقه و  ۹۰۶۲ نفر اهداکننده مستمر بودند.

وی با بیان اینکه در اهدای خون بانوان رشد خوبی داشته‌ایم، افزود: میانگین اهدای خون توسط بانوان در کشور کمتر از پنج درصد گزارش شده در حالی که این آمار در استان خراسان جنوبی ۶.۴ درصد است.

مهدی زاده با بیان اینکه از مطالبات ما ساخت یک مرکز جامع در مرکز استان است و هم اکنون ساختمان نیمه کاره مرکز جامع اهدای خون نیز مدت پنج سال به صورت نیمه تکمیل مانده است، اظهار کرد: اکنون دو مرکز در شهرستان بیرجند در تمام روزهای هفته فعال بوده و همچنین در روزهای یکشنبه و چهارشنبه عصرها نیز فعال است؛ مراکز قاین و طبس در طول روزهای هفته و مرکز فردوس نیز روزهای دوشنبه و پنج شنبه فعال هستند.

وی یادآور شد: در باقی شهرها و روستاها که شرایط حضور تیم سیار وجود داشته باشد، به صورت سیار خدمات رسانی صورت می‌گیرد.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور