مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: برنامه‌های سفر سفیر قرقیزستان به خراسان جنوبی به گونه‌ای تهیه شود تا زمینه معرفی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های استان فراهم شود.

مرتضی ذاکریان، در نشست هماهنگی سفر سفیر قرقیزستان به بیرجند اظهار کرد: خراسان جنوبی محصولات مختلفی از جمله زرشک، زعفران، پشم، طیور و مواد معدنی دارد که می‌تواند به کشور قرقیزستان صادر کند.

وی با بیان اینکه پیشنهادات در مورد افزایش تجارت و ایجاد بانک‌های ایرانی در این کشور ارائه شده است، تصریح کرد: برنامه‌های سفر سفیر قرقیزستان به خراسان جنوبی به گونه‌ای تهیه شود تا سفیر قرقیزستان با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خراسان جنوبی آشنا شوند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به واردات و صادرات محصولات تولیدی خراسان جنوبی، گفت: پیشنهاد می‌کنیم که بعد از اجرای این سفر یک هیئت از خراسان جنوبی به کشور قرقیزستان برای افزایش تعاملات و ارتباطات سفری داشته باشند.

ذاکریان با اشاره به تعاملات دو سویه، یادآور شد: خراسان جنوبی ظرفیت مهمی برای برگزاری نمایشگاه در کشور قرقیزستان در بخش‌های صنایع غذایی، تبدیلی، کشاورزی و صنایع دستی دارد و این امر می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور