زلزله ۴.۶ دهم ریشتری فردوس خوشبختانه تاکنون خسارتی نداشته است.

 مدیر کل مدیریت بحران استانداری گفت: زمین لرزه شهرستان فردوس که در ساعت ۱۵ ثانیه امروز رخ داد ، تاکنون  دو  پس لرزه دیگر هم با قدرت ۲.۱ و ۲ ریشتر در کانون این زمین لرزه واقع در  روستا‌های حسین آباد و خانیکوک رخ داد که خوشبختانه تاکنون خسارتی در پی نداشته است.
میرجلیلی با بیان اینکه از همان ساعات اولیه ۴ تیم ارزیاب به این مکان‌ها اعزام شدند ، افزود: درحال حاضر هم بنا به دستور استاندار ، ستاد مدیریت بحران استان ، ستاد مدیریت شهرستان فردوس به ریاست فرماندار شهرستان و ستاد‌های مد یریت بحران شهرداری‌هایی که در حوالی کانوان زلزله قرار دارند همچون شهرداری‌های فردوس، اسلامیه و آیسک درحال آماده باش کامل قرار گرفتند.وی گفت: با توجه به پس لرزه‌های خفیف پس از زمین لرزه ۴.۶ ریشتری ، این ستاد‌ها همچنان  بنا به دستور آقای ملانوری استاندار تا ۲۴ ساعت دیگر در حال آماده باش قرار دارند.