زلزله طبس، خراسان جنوبی

بزرگی : ۳.۶
عمق : ۸ کیلومتر
زمان : ۱۴۰۰-۰۳-۱۱ ۱۴:۲۴:۲۹.۰